Social Icons

.

Pages

22 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

http://th04.deviantart.net/fs70/PRE/f/2011/100/3/e/antichrist_by_pedrodonini-d3dpcua.jpg

Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφάλαιο 2

Εκτός από την αποκάλυψη του Ιωάννη στην Καινή Διαθήκη, η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, στο κεφ.2, μας αποκαλύπτει ότι δεν θα έρθει η μέρα του ερχομού του Κυρίου, πριν να εμφανιστεί πρώτα κάποιος , τον οποίο αποκαλεί «άνθρωπο της αμαρτίας και υιό της απωλείας». Μας προειδοποιεί ότι θα είναι άνθρωπος που δεν θα σέβεται τίποτα και θα καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδείξει ότι είναι ο ίδιος Θεός. Επίσης με την ενέργεια του Σατανά, όπως χαρακτηριστικά λέει «εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάση απάτη», θα πραγματοποιεί σημεία με κάθε δύναμη, με απάτες, αδικίες και τερατώδη ψέματα . Αυτά θα επιτρέψει ο Θεός να γίνουν για να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι, διότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει ήδη το δρόμο του χαμού επειδή προτίμησαν όλα αυτά τα ψεύδη και όχι την αλήθεια για να σωθούν.
Μας καθησυχάζει βέβαια ο Άγιος Παύλος λέγοντας ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός θα εξολοθρεύσει αυτόν τον άνομο, και μας προτρέπει όλους τους χριστιανούς να μένουμε σταθεροί και να κρατάμε τις παραδόσεις τις οποίες διδαχθήκαμε.
Παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο και η μετάφραση:

1. Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών,
*Σχετικά με το θέμα του ερχομού του Kυρίου μας Iησού Xριστού και της δικής μας σύναξης κοντά του, σας προτρέπουμε αδελφοί

2. να μη σαλευθήτε ταχέως από του φρονήματός σας, μηδέ να θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν ημέρα του Χριστού.
* να μη σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιμία του νου σας ούτε να θορυβείστε, μήτε με πνεύμα μήτε με λόγο μήτε με επιστολή σαν να ήταν από εμάς, πως δήθεν έχει έρθει η ημέρα του Κυρίου

3. Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον• διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας,
*Προσέχετε να μη σας εξαπατήσει κανείς με κανέναν τρόπο. Γιατί δε θα έρθει η ημέρα εκείνη, αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απώλειας.

4. ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.
* αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε καθέναν που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού, για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός.

5. Δεν ενθυμείσθε ότι ενώ ήμην έτι παρ' υμίν σας έλεγον ταύτα;
* Δε θυμάστε ότι, ενώ ήμουν ακόμη κοντά σας, αυτά σας τα έλεγα;

6. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ•
*Kαι ξέρετε, βέβαια, τι είναι αυτό που για την ώρα τον εμποδίζει, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όταν έρθει η ώρα του.

7. διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα•
* Γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. μόνο υπάρχει εκείνος που το εμποδίζει τώρα, ωσότου φύγει από τη μέση.

8. και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού•
* Και τότε θα αποκαλυφτεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρέψει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του

9. όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους
*9 Αυτού του άνομου η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους,

10. και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι•
*πως και με τη χρησιμοποίηση κάθε αδικίας και απατηλού μέσου ανάμεσα σε εκείνους που έχουν πάρει το δρόμο του χαμού, επειδή προτίμησαν αυτά κι όχι την αλήθεια, ώστε να σωθούν.

11. και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος,
*Γι΄ αυτό ακριβώς θ΄ αφήσει ο Θεός να λειτουργήσει σ΄ αυτούς η ενέργεια της πλάνης, έτσι ώστε να πιστέψουν στο ψέμα.

12. διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν.
*Kαι τούτο, για να κατακριθούν όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια αλλά ένιωσαν ευχαρίστηση στην αδικία.

13. Ημείς όμως οφείλομεν να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν διά σας, αδελφοί ηγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξεν ο Θεός απ' αρχής εις σωτηρίαν διά του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας,

14. εις τον οποίον σας εκάλεσε διά του ευαγγελίου ημών προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

15. Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις, τας οποίας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι' επιστολής ημών.

16. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, όστις μας ηγάπησε και έδωκεν αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθήν ελπίδα διά της χάριτος,

17. είθε να παρηγορήση τας καρδίας σας και να σας στηρίξη εις πάντα λόγον και έργον αγαθόν.
(Προς Θεσσαλονικείς Β΄ 2:1-17)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

add a comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Sample text

Alexa

Sample Text

Τις καταγγελίες, τα παράπονα και τις απόψεις σας στείλτε τα στο: koroniotiskostas@gmail.com